Reborn Baby Kits

 | 

Olga Auer

300244 - Dollkit 20 : Zhenya - by Olga Auer

300244 - Dollkit 20 : Zhenya - by Olga AuerZhenya is a baby of 20 inch - 50 cm
€ 74.95Quantity  
AW300245 - Dollkit 20 - Marc  - Limited 1200

AW300245 - Dollkit 20 - Marc - Limited 1200Sculpt van Olga Auer
€ 79.90
Quantity  
AW300246 - Dollkit 20 - Mary  - Limited 1400

AW300246 - Dollkit 20 - Mary - Limited 1400Sculpt van Olga Auer
€ 79.90
Quantity  
AW300247 - Dollkit 20 - Marc & Mary -Limited ......

AW300247 - Dollkit 20 - Marc & Mary -Limited ......Sculpt van Olga Auer
€ 159.00Quantity